Rixma denktank, afgekort ''RDT''.


Denktank is er om complexe vragen te beantwoorden

Een denktank vanuit de praktijk. Wanneer u meer diepgang nodig heeft dan een forum of een Youtube filmpje. 

Het RDT (Rixma Denktank) wordt aangestuurd vanuit het EMKB om zo effectief en volledig mogelijk te functioneren.

Deze denktank werkt echter anders dan een standaard denktank. 

Wij zijn niet op zoek naar het faciliteren van allerlei theoretische theorieën, maar hebben de focus op praktische oplossingen. Specialisten uit de praktijk kunnen oplossingen aandragen voor allerlei op het platform aangeboden vraagstukken. Indien gewenst, kan degene die de gewenste oplossing aandraagt via het platform in contact komen met de aanbieder van het probleem, waarbij de oplossingsstructuur conform de EMKB-aanpak dient te zijn.

De uniforme aanpak van vraagstukken op denktank niveau. 

Wij hanteren een uniforme aanpak aangestuurd vanuit het EMKB. Op deze manier krijgen wij een duidelijk beeld, maar vooral belangrijk een reëel beeld. 

VCOA-B is een template gemaakt door Rixma

Wilt u gebruik maken van de denktank? Neem dan contact op via het EMKB of via Rixma!