Strategie

De strategie van het bedrijf

Wie zijn wij nou eigenlijk ?

U zult merken dat onze filosofie en aanpak flink verschilt van die van de “gebruikelijke” adviesbureaus. Waarin verschilt onze aanpak dan van die van de concurrenten? Laten we beginnen met wat we niet hebben. Wij hebben 

  1. geen imposant hoofdgebouw (en dus ook weinig overhead)
  2. geen stoffige bureaucratische organisatiestructuur (dus korte lijnen)
  3. geen snelle praatjes (luisteren is onze kwaliteit)
  4. Wat de klant wil is belangrijker dan wat wij willen

Nu duidelijk is wat en hoe we het niet doen, is het belangrijk stil te staan bij wat we wel doen en hoe we dat doen:

Wij bieden met name oplossingen voor problemen van de kleinere MKB bedrijven. Voor die bedrijven die zich niet de tarieven kunnen veroorloven (of die dat niet willen betalen) die betaald moeten worden voor de specialisten die wel afkomstig zijn van de hierboven genoemde 1 t/m 3 categorie.


Wij zijn in feite een maatschap in de vorm van een platform dat een grote diversiteit aan disciplines vertegenwoordigt, waarbij de diensten de “voorkant” door de diverse specialisten in de maatschap zelfstandig (en in samenwerking met de diverse specialisten van het platform) worden uitgevoerd en die aan de ‘’achterkant’’ profiteren van het gemeenschappelijk regelen van de backoffice. Zo maken we op een efficiënte manier optimaal gebruik van specialistische kennis, zonder te verzanden in een geldverslindende organisatiestructuur met de nodige overhead.