Visie

De visie van het bedrijf

We leven in een tijd waarin kennis delen steeds normaler wordt en waarbij lange termijn contracten steeds minder aantrekkelijk wordt gevonden. Om grip te krijgen op de problemen in de organisatie is het vaak verstandig om zoveel mogelijk zaken eerst zelf op te pakken zodat het echte probleem sneller duidelijk wordt en kijk dan of het binnen de organisatie zelf opgelost kan worden of dat er een externe specialist aan te pas moet komen.

 

In de praktijk zien we dat de meeste problemen niet op zich zelf staan, waardoor de effecten hiervan breed in de organisatie waarneembaar zijn en een integrale aanpak vereisen. In die gevallen is het handig als die specialistische kennis op één betaalbare plek (het platform) voor handen is, waarbij de aanbieders op het platform op de hoogte zijn van elkaars expertise en (uniforme) aanpak.

Het platform is ingedeeld in 5 werkgebieden: 

  1. ICT en procesmatig gerelateerde onderwerpen
  2. Administratief/controllers gerelateerde onderwerpen
  3. Fiscaal/juridische onderwerpen
  4. (Interim)Management/detachering en organisatorische onderwerpen
  5. Marketing/communicatie en internationalisering gerelateerde onderwerpen

Afhankelijk van de aard en de intensiteit van het probleem kan de uitvraag gedaan worden naar specialisten op het platform die op hun beurt (op hetzelfde platform) kennis kunnen inkopen bij een geschikte deskundige uit een andere discipline of van dezelfde deskundigheid indien de klus te groot is voor één persoon of daardoor te lang duurt.